سپتامبر 2, 2020

راهنمای تامین هزینه هتل در بازه زمانی 14 روز قرنطینه

راهنمای تامین هزینه هتل هزینه هتل 650 دلاری ارائه شده توسط UCW برای دانشجویان در خصوص دولت فدرال کانادا برای قرنطینه در هتل در 14 روز […]
ارزیابی تحصیلی