سپتامبر 1, 2020

نحوه وارد شدن به “MyUCW Portal”

بسیاری از دانشجویان برای وارد شدن به “MyUCW” به مشکلات زیادی برخورد خواهند کرد از این رو تصمیم گرفتیم تا راهنمایی کوچیکی برای شما عزیزان فراهم […]
ارزیابی تحصیلی