می 7, 2021

نحوه ارسال نامه دیفر – دانشگاه کاناداوست

بنا به هر دلیلی ممکن است دانشجویان بخواهند دیفر کنند، سوال این است که: نحوه ارسال نامه دیفر چیست؟ چگونه می تواند این کار را به […]
ارزیابی تحصیلی