مارس 26, 2021

دوره صوت و تصویر – مونترال

ویرایش (تدوین) نهایی (دردوره صوت و تصویر)، هم علم است و هم هنر احیای یک تولید ویدیویی (مانند یک فیلم یا نمایش تلویزیونی).   به زبان […]
ارزیابی تحصیلی