مارس 26, 2021

تولید فیلم و تلویزیون – مونترال

در برنامه تولید فیلم و تلویزیون دانشجویان تجربه عملی را در پروژه های مختلف از جمله فیلم کوتاه، سریال های وب، پخش تلویزیونی، تبلیغات و موارد […]
ارزیابی تحصیلی