برنامه بازگشایی دوباره دانشگاه کاناداوست

آموختن مراحل گفته شده به دانشگاه این اطمینان را می دهد که همه دانشجویان در هنگام یادگیری در ایمنی کامل باشند و کلاس های دانشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی باز خواهد شد.

این طرح شامل:
• رعایت فاصله اجتماعی
• استفاده اجباری از ماسک
• محافظ های صورت
• رفت و آمد جهت دار
• جزئیات یادگیری به سبک ترکیبی
• اقدامات بهداشتی
• سیاست های ادامه کار از منزل
• و……….
این طرح همچنین سفیران بهداشت دانشجویی را معرفی می کند ،این اشخاص وظیفه اعمال و کنترل فاصله اجتماعی را در کلاس ها، راهروها و در کل محیط دانشگاه را بر عهده دارند.

شما می توانید فایل مربوطه به برنامه بازگشایی دوباره دانشگاه کاناداوست را از اینجا دانلود و مطالعه کنید.

بزودی ترجمه آن در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

ارزیابی تحصیلی